Ordenantza fiskalak

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUPETZEN DUEN UDAL ORDENANTZA FISKALA

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen udal ordenantza fiskala

Igerileku-zerbitzua emateagatiko tasa arautzen duen ordenantza