Ordenantza fiskalak

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUPETZEN DUEN UDAL ORDENANTZA FISKALA

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen udal ordenantza fiskala

Igerileku-zerbitzua emateagatiko tasa arautzen duen ordenantza

Kultura, euskara eta gazteria zerbitzuek kudeatutako aisialdiko jarduera eta ikastaroen gaineko tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldaketa behin-behinekoz onestea

Turismo ibilgailuetan bidaiarien hiri-garraio publikoaren zerbitzua emateko auto-taxi lizentziaren espedientearen inguruan aurkeztutako eskabideen zerrenda