Hirigintza

Hirigintza 1 Hirigintza 2 Hirigintza 3

 

Helburuak:
• Udal Plangintza taxutzea, horren jarraipena egitea eta betetzen dela kontrolatzea.
• Udal Plangintza kudeatzea.
• Lizentziak ematea: obrak egiteko, jarduerak instalatzeko eta establezimenduak irekitzeko
• Indarrean dauden araubideak betetzen direla eta establezimenduen instalazioak egoera onean daudela kontrolatzea.
• Orubeen eta eraikinen segurtasun, osasungarritasun eta apainduria publikoaren izenean egikaritze-aginduak ematea.
• Eraikinak aurri deklaratzea.
• Obren proiektuak idaztea eta egikaritzea: kaleak, parkeak eta lorategiak urbanizatzea, bideak oinezkoentzat jartzea, udalaren eraikinak eta abar.
Bulego teknikoa (aholkularitza teknikoa eta hirigintza alorrekoa emateko zerbitzuen kontratua):
Arkitektoa: Carlos Urbasos de las Rivas jauna.
Arkitekto teknikoa: Asier Salaberria jauna (Arkigest Estudioa SL)
Jendaurreko ordutegia: astearteetan, 09:00etatik 14:00etara (*)
(* Arkitektoa bi astearterik behin egoten da)

Arautegia:
Indarrean dauden Udal Arau Subsidiarioen testu arau-emailea 1998ko abenduaren 7ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.
Testua Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean ezarritakoaren arabera interpretatu behar da. Udal Arau Subsidiarioak lotura honetan kontsulta daitezke:
http://aplijava.bizkaia.net/PBIT/PB_Marcos.jsp?Idioma=EU&codMunicipio=42

Gaur egun, Hiria Antolatzeko Plan Orokorra onesteko espedientea izapidetzen ari da. Espedientearen egoera honako helbidean kontsultatu daiteke:
http://www.gordexola.net/eu-ES/Zerbitzuak/Hirigintza/Orrialdeak/Tramitaci%C3%B3nPGOU.aspx
Edozein motatako jarduera hasi aurretik, udalaren hirigintza sailean kontsulta egitea komeni da, udala@gordexola.net posta helbidean. Era berean, arkitektoarekin edo arkitekto teknikoarekin aurrez aurre egoteko aurretiaz hitzordua eska behar da, telefonoz (94 679 97 04) zein emailez (udala@gordexola.net).